Plannen voor de toekomst

Met regionale plannen creëert het Regionalverband Ruhr de randvoorwaarden voor de bestemmingsgebieden in de steden en gemeenten. Over de planologische ontwikkeling van de metropool Ruhr beslist het Regionalverband Ruhr weer sinds 2009. Voorheen kwam het maken van een ruimtelijk ordeningsplan voor rekening van drie districtsregeringen, dat leidde gedurende bijna 35 jaar tot een planologische driedeling van het Ruhrgebied.

Detail ruimtelijk ordeningsplan. Bron: Districtsregering Arnsberg
Foto: Detail ruimtelijk ordeningsplan. Bron: Districtsregering Arnsberg

Afgestemde doelen

Het Regionalverband Ruhr stelt de ruimtelijke ordeningsplannen op die doelstellingen bevatten voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. Vastgelegd worden terreinen voor woon-, industrie-, recreatie- en natuurbeschermingsgebieden en er wordt eveneens rekening gehouden met gebieden waar grondwater moet worden beschermd tegen verontreiniging en gebieden die moeten worden beveiligd tegen hoog water. Het Regionalverband Ruhr werkt een voorstel uit voor de exploitatie van de gebieden in de metropool. Het ontwerp wordt afgestemd met de betrokken steden en besturen van de deelstaat. Het Ruhrparlement neemt beslissingen over de ruimtelijke ordeningsplannen.

Detail bestemmingsplan. Bron: Stad Dortmund
Foto: Detail bestemmingsplan. Bron: Stad Dortmund

Gemeenschappelijke ontwikkeling

Vervolgens zijn de steden en gemeenten aan de ruimtelijke ontwikkelingsplannen gebonden. Om bestemmingsplannen op te stellen of te wijzigen, is toestemming nodig van het Regionalverband Ruhr. Zo komen de doelstellingen voor de regionale ontwikkeling van de metropool Ruhr tot uitdrukking in de afzonderlijke gemeenten. Om steden en gemeenten niet te hinderen, kunnen er verschillende procedures worden ingediend. Zo mag het gebruik van kleinere gebieden worden gewijzigd, wanneer de regioplanning niet fundamenteel wordt aangetast. Procedures waarbij van de oorspronkelijke doelstellingen wordt afgeweken of planologische procedures passen plannen aan de hogere doelen aan, doordat negatieve gevolgen voor andere exploitaties worden uitgesloten of beperkt.

Terreinmonitoring door ruhrFIS

Tot de regioplanning van het Regionalverband Ruhr behoort ook het observeren en analyseren van de ruimtelijke ontwikkeling in de regio. Daarvoor worden gegevens gedocumenteerd in het terreineninformatiesysteem Ruhr (ruhrFIS), dat alle 53 gemeenten kunnen gebruiken als informatie- en beslissingsbasis voor de lokale planning. Op basis van de terreinmonitoring met ruhrFIS kunnen procedures nauwkeuriger en sneller worden uitgevoerd.

Regionalverband Ruhr bepaalt zijn positie

Bij problemen met planningen en procedures staat het Regionalverband Ruhr de gemeenten, instanties en investeerders met advies bij. Er kan ook worden verzocht om het innemen van standpunten m.b.t. procedures, wanneer het taken van het Regionalverband Ruhr betreft. Dan vertegenwoordigen de ingenomen standpunten regionale aspecten en reflecteren de opvattingen van de gemeenten. Het gaat niet om bindende rechtshandelingen, maar bij de planning moet wel rekening worden gehouden met ingenomen standpunten.

Wees onze gast! Vragen over reizen naar de metropool Ruhr worden beantwoord door Ruhr Tourismus (RTG)

Servicepartner voor bedrijven en investeerders is de regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft metropole Ruhr GmbH (wmr), een instelling die de economische ontwikkeling stimuleert