Een overzicht van de metropool Ruhr

Het Ruhrgebied behoort tot de vijf grootste agglomeraties in Europa en vormt het leefgebied voor ongeveer 5,2 miljoen mensen. De regio heeft zich gedurende decennia ontwikkeld van industriegebied voor kolen en staal tot een op dienstverlening en cultuur gerichte metropool.

Steden en districten in de metropool Ruhr

Kaart: Steden en districten in de metropool Ruhr.
Kaart: Steden en districten in de metropool Ruhr.

De belangrijkste gegevens

In het hart van Europa ligt het Ruhrgebied, dat onder het nieuwe handelsmerk 'Metropole Ruhr' succesvol verandert in een moderne culturele, wetenschappelijke en technologische locatie met een hoge levenskwaliteit. Gelegen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, strekt de metropool Ruhr zich uit van het oosten naar het westen over een afstand van 116 kilometer en van het noorden naar het zuiden over 67 kilometer. De regio wordt doortrokken door de rivieren Emscher, Lippe en de Ruhr, waaraan het gebied zijn naam te danken heeft. In de metropool Ruhr liggen elf grote steden en vier districten dicht opeen, dat zijn in totaal 53 gemeenten die zich hebben verenigd in het Regionalverband Ruhr.

Een korte geschiedenis van de regio

De belangrijkste grondstof voor de ontwikkeling van het Ruhrgebied werd steenkool. De industrialisering begon in de 19e eeuw en mijnen en staalfabrieken trokken arbeiders uit de hele wereld aan. Tegenwoordig wonen er ongeveer 600.000 mensen van buitenlandse komaf in de metropool Ruhr, waarvan de wortels in bijna 200 landen liggen. Vanaf de jaren 60 werden de kolen- en staalbedrijven steeds onrendabeler en buiten bedrijf gesteld. De kenmerkende mijnindustrie en metallurgische industrie verdween en de structuurverandering begon.

Locatie voor kennis

Het startschot voor de verandering in toekomstlocatie werd gegeven door de Ruhr Universität Bochum, die in 1963 werd opgericht als eerste hogeschool in de regio. Intussen heeft de metropool Ruhr zich met meer dan 20 hogescholen ontwikkeld tot een van de dichtste opleidings- en onderzoekslandschappen in Europa. Tegelijkertijd is de regio veranderd in een locatie voor kennis, technologie en dienstverlening. In de regio zijn ongeveer 2,2 miljoen mensen werkzaam en zij verdienen met hun werk 5,6 procent van het Duitse bruto binnenlands product.

Metropool als culturele hoofdstad

Met het motto 'Verandering door cultuur – cultuur door verandering' werd Essen plaatsvervangend voor de metropool Ruhr gekozen tot culturele hoofdstad van Europa 2010. Want het Ruhrgebied is met honderden musea, theaters, concertgebouwen, festivals en industriële monumenten ook een culturele agglomeratie. Deze voorwaarden en de speciale acties tijdens het jaar van de culturele hoofdstad hebben ongeveer tien miljoen bezoekers naar de culturele hoofdstad gelokt.