Ruhrparlement

Gebouw van het Regionalverband Ruhr in Essen. Foto: RVR/Schumacher
Ruhrparlement heeft het effect van een verbindend politiek element voor de regio ... Meer

Projecten voor de regio

Picknick op de steenberg Hoheward. Foto: RVR/Schejok

Regionalverband Ruhr vergroot levenskwaliteit

De centrale taak van het Regionalverband Ruhr is de metropool Ruhr aantrekkelijker te maken. De publiekstrekkers Route industriecultuur en het Emscher landschapspark worden gesponsord door het samenwerkingsverband. Voor de gebieden vrije tijd, ecologie, economie evenals cultuur en toerisme heeft het verschillende participatiemaatschappijen en eigen bedrijven opgericht. ... Meer
Detail ruimtelijk ordeningsplan. Bron: Districtsregering Arnsberg

Regioplanning

Doelen voor de toekomst

Met regionale plannen creëert het Regionalverband Ruhr de randvoorwaarden voor de bestemmingsgebieden in de steden en gemeenten. Over de planologische ontwikkeling van de metropool Ruhr beslist het Regionalverband Ruhr weer sinds 2009. Voorheen kwam het maken van een ruimtelijk ordeningsplan voor rekening van drie districtsregeringen, dat leidde gedurende bijna 35 jaar tot een planologische driedeling van het Ruhrgebied. ... Meer
Ochtendstemming in het bos van kasteel Herten. Foto: RVR Ruhr Grün

Openbare ruimte en natuurbescherming

Het Ruhrgebied is een groene metropool

Het Regionalverband Ruhr plant en onderhoudt natuur en openbare ruimtes in de metropool Ruhr om de mensen een hoge levenskwaliteit te waarborgen. De eigen onderneming RVR Ruhr Grün is betrokken bij recreatie, natuurbescherming en milieubewustwording. Het Regionalverband Ruhr helpt de gemeenten bij de verbetering van het stadsklimaat en het schoonhouden van de lucht. ... Meer
Het Regionalverband Ruhr presenteert zich op de 'didacta', de vakbeurs voor bedrijfsopleidingen, trainingen en cursussen. Foto: RVR/Thies

Public Relations

Marketing voor de regio

Van mijnbouwregio tot culturele hoofdstad: Het Ruhrgebied ontwikkelt zich tot een nieuw type metropool - met hulp van de public relations van het Regionalverband Ruhr. Met verschillende publicaties, een internetportaal, veelsoortige lesmaterialen en de RuhrTouren wordt de metropool aan Europa voorgesteld. ... Meer

Wees onze gast! Vragen over reizen naar de metropool Ruhr worden beantwoord door Ruhr Tourismus (RTG)

Servicepartner voor bedrijven en investeerders is de regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft metropole Ruhr GmbH (wmr), een instelling die de economische ontwikkeling stimuleert