Marketing voor de regio

Van mijnbouwregio tot culturele hoofdstad: Het Ruhrgebied ontwikkelt zich tot een nieuw type metropool - met hulp van de public relations van het Regionalverband Ruhr. Met verschillende publicaties, een internetportaal, veelsoortige lesmaterialen en de RuhrTouren wordt de metropool aan Europa voorgesteld.

Het Regionalverband Ruhr presenteert zich op de 'didacta', de vakbeurs voor bedrijfsopleidingen, trainingen en cursussen. Foto: RVR/Thies
Foto: Stand van het Regionalverband Ruhr op de vakbeurs voor bedrijfsopleidingen, trainingen en cursussen ´didacta´. Foto: RVR/Thies

De metropool als handelsmerk

Met behulp van uitgebreide public relations steunt het Regionalverband Ruhr de aanspraak van het Ruhrgebied. De regionale marketing met het handelsmerk ´Metropole Ruhr´ als middelpunt behoort tot de taken van het samenwerkingsverband. Deze zorgt ervoor, dat het polycentrische, dichtbevolkte industriegebied centraal komt te staan, dat steeds meer aaneengroeit en een leefbaar, economisch gebied vormt. De afzonderlijke maatregelen van de public relations moeten de sterke kanten en kansen van de regio zichtbaar maken en het karakter ervan benadrukken.

Publicaties en internetportaal

Flyers, brochures, kaarten en boeken zijn belangrijke instrumenten van de regionale public relations. De publicaties van het Regionalverband Ruhr dragen ertoe bij, het samenwerkingsverband als belangrijke verantwoordelijke instantie van de vorming tot de metropool Ruhr in de openbaarheid, de politiek en de media te verankeren. Daarnaast heeft www.metropoleruhr.de zich als informatieplatform een plaats veroverd op internet. Het portaal maakt het gemakkelijker om door de regio te navigeren, doordat het algemene informatie levert en concrete aanwijzingen geeft over het ruime aanbod.

Scholieren vóór de start van een studietour. Foto: RVR/Lippeck
Foto: Scholieren vóór de start van een studietour. Foto: RVR/Lippeck

Uitstapjes en evenementen

Een traditionele bouwsteen van de marketing zijn de RuhrTouren: De dagtochten zijn afgestemd op groepen, afzonderlijke personen of scholieren en studenten. De structuurverandering staat centraal bij de RuhrTouren, die meestal met de bus, maar ook te voet, per boot of met het openbaar streekvervoer door de metropool Ruhr leiden. Steeds vaker is het Regionalverband Ruhr ook initiatiefnemer, samenwerkingspartner of hoofdrolspeler bij regionale verbintenissen of evenementen. Doel van het samenwerkingsverband is het koppelen van de partners en thema´s aan nieuwe ideeën en concepten.

Lesmaterialen

Met public relations over kennis van land en volk richt het RVR zich tot studenten en docenten: Met betrekking tot regiokennis geeft het informatiesysteem RIS informatie over de geschiedenis van de regio en de structuurverandering. Andere suggesties hoe de metropool Ruhr in lesmedia kan worden behandeld, vat het RVR driemaal per jaar samen in de 'Schulbuchinformationsdienst Ruhrgebiet'.

Wees onze gast! Vragen over reizen naar de metropool Ruhr worden beantwoord door Ruhr Tourismus (RTG)

Servicepartner voor bedrijven en investeerders is de regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft metropole Ruhr GmbH (wmr), een instelling die de economische ontwikkeling stimuleert