Ruhrparlement heeft het effect van een verbindend politiek element voor de regio

Alle steden en districten in de metropool Ruhr zijn vertegenwoordigd in het Ruhrparlement van het Regionalverband Ruhr dat gevestigd is in Essen. Het bestaat uit ongeveer 70 stemgerechtigde leden, die worden afgevaardigd door de steden en districten.

Commissie van de steden en districten

Het Ruhrparlement bundelt en vertegenwoordigt de belangen van het Ruhrgebied. Het vormt een regionaal verbindend element voor de bijbehorende gemeenten. Daarmee is de commissievergadering van het Regionalverband Ruhr het enige democratisch gemachtigde orgaan met vertegenwoordigers uit de elf steden en vier districten van de metropool Ruhr. Deze worden gekozen door de raadscolleges of districtscolleges, ook de in totaal 15 burgemeesters en districtscommissarissen zijn stemgerechtigde leden.

De samenstelling van het 12e Ruhrparlement als resultaat van de gemeenteraadsverkiezing 2009
Foto: Schema van de samenstelling van het 12e Ruhrparlement als resultaat van de gemeenteraadsverkiezing 2009

Besluiten voor het Ruhrgebied

Elke vijf jaar wordt het Ruhrparlement opnieuw gekozen. De leden wijzen de voorzitter aan, diens plaatsvervanger en de vertegenwoordigers in de commissies. De plannings-, milieu-, verenigings-, kas-, cultuur- en sportcommissie evenals de economische commissie besluiten tot het nemen van gemeenschappelijke maatregelen voor de metropool Ruhr. Tot het Ruhrparlement behoren ook de dagelijkse besturen van de ondernemingsraden van Route Industriekultur en RVR Ruhr Grün.

Verantwoordelijk voor financiën en regioplanning

Het Ruhrparlement neemt besluiten over de begroting van het Regionalverband Ruhr. Vanwege de gespannen financiële situatie van veel gemeenten heeft de commissie de federale regering en de regering van de deelstaat gevraagd om meer hulp bij het verlagen van schulden. Sinds 2009 wordt in de commissievergadering en in het ruimtelijke ordeningsplan de richting voor de toekomst van de metropool Ruhr bepaald.

Wees onze gast! Vragen over reizen naar de metropool Ruhr worden beantwoord door Ruhr Tourismus (RTG)

Servicepartner voor bedrijven en investeerders is de regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft metropole Ruhr GmbH (wmr), een instelling die de economische ontwikkeling stimuleert