Wykorzystanie zalet dla innowacyjnych branży

Energia, logistyka, gospodarka ochrony zdrowia i chemia to zakresy kompetencji metropolii Ruhry. Do tego dochodzą technologie przekrojów, mikrosystemy, jak również nanotechnologia i technologia tworzyw, które są stosowane w różnych branżach.

Odpowiednie dziedziny kompetencji sprawiają, że region plasuje się w pozycji globalnej konkurencji poprzez dalszy rozwój jego istniejących już mocnych stron. Nowe produkty i technologie zostały dostosowane do wymagań rynku, aby z tych dziedzin kompetencji wynikł wzrost ekonomiczny oraz dodatkowe miejsca pracy.

Technologia elektrowni z metropolii Ruhry zajmuje na arenie międzynarodowej czołową pozycję. Zdjęcie: RVR/Hofknecht
Ilustracja: Chłodnia kominowa. Zdjęcie: RVR/Hofknecht

Energia

Jeżeli chodzi o zasilanie w energię i technologię wytwarzania energii metropolia Ruhry jest wiodącym ośrodkiem w Europie - również po zakończeniu ery węgla kamiennego. Zakres kompetencji obejmuje koncerny takie jak RWE i EON Ruhrgas, firmy konstruujące maszyny i urządzenia oraz zakłady średniej wielkości, które wyspecjalizowały się w wykorzystaniu odnawialnych energii. Branża energetyczna zatrudnia prawie 80.000 pracowników. Od 2001 r. w Essen odbywają się ważne targi energetyczne „E-world energy & water”.

Centrum logistyczne logport w Duisburgu Rheinhausen. Zdjęcie: RVR/Oberhäuser
Ilustracja: Kontener w porcie w Duisburgu. Zdjęcie: RVR/Oberhäuser

Logistyka

Jedna trzecia ze 100 ważnych przedsiębiorstw logistycznych jest zlokalizowana w metropolii Ruhry, w której branża przeżywa nieprzeciętny rozwój. Dzieje się tak ponieważ ten region jest optymalnie zagospodarowany pod względem techniki komunikacyjnej i posiada korzystne położenie geograficzne w Europie. W branży logistycznej i pokrewnych branżach pracuje około 160.000 osób. Pierwszy kierunek studiów „Logistyka” utworzyła Politechnika w Dortmundzie i wraz z instytutem Fraunhofer-Institut ds. przepływu materiału i logistyki w Dortmundzie tworzy największą instytucję badawczą logistyki w Zagłębiu Ruhry.

Gospodarka ochrony zdrowia stanowi branże usługową wymagającą dużych ilości personelu. Zdjęcie: RVR/Lichtblick
Ilustracja: Lekarze wykonują operację. Zdjęcie: RVR/Lichtblick

Gospodarka ochrony zdrowia

Ludność może wybrać prawie 9000 lekarzy i 130 szpitali w metropolii Ruhry, która jest zaliczana do terenów o największej koncentracji klinik w Europie. Gospodarka ochrony zdrowia stanowi ze względu na 230.000 zatrudnionych największy rynek pracy w regionie. Branża ta wyróżnia się także wysoką jakością, a klinika uniwersytecka w Essen posiada Centrum Terapii Protonowej, umożliwiająca precyzyjne i delikatne leczenie chorób nowotworowych.

Chemia

Metropolia Ruhry jest ośrodkiem chemii podstawowej. Na tym obszarze produkcję prowadzi ponad 300 przedsiębiorstw branży, a największymi z nich jest koncern Degussa w Essen i powiązany ośrodek w parku chemicznym w Marl. Siłę tego regionu stanowią parki chemiczne, które są podłączone do gęstej sieci komunikacyjnej i rozgałęzionych systemów rurociągowych. Zakres kompetencji „Chemia” liczy ponad 25.000 zatrudnionych.

Technologie przekrojów

Również w dziedzinie technologii mikrosystemów, nanotechnologii i technologii oraz w zakresie przedsiębiorstw region posiada duże kompetencje rozwojowe oraz kompetencje w przedsiębiorstwach. Technologie przekrojów są istotne dla rozwoju nowych produktów oraz metod w wielu dziedzinach zastosowania.

więcej informacji

Regionalne Zrzeszenie Ruhry (RZR) planuje, rozwija i buduje razem z gminami metropolii Ruhry

Bądź naszym gościem! Na pytania odnośnie podróży do metropolii Ruhry odpowie Ruhr Tourismus (RTG)

Partnerem serwisowym dla przedsiębiorstw i inwestorów jest Wirtschaftsförderungsgesellschaft metropole Ruhr GmbH (wmr)

Starty i lądowania w metropolii Ruhry przejmuje m. in. Dortmund Airport.

Dortmund Airport