Metropolia Ruhry – przegląd

Zagłębie Ruhry należy do pięciu największych aglomeracji w Europie jest ojczyzną prawie 5,2 milionów ludzi. Region ten zmienił się przez dziesięciolecia z obszaru przemysłowego węgla kamiennego i stali na metropolię ukierunkowaną na usługi i kulturę.

Miasta i powiaty w metropolii Ruhry

Karta: Miasta i powiaty w metropolii Ruhry.
Karta: Miasta i powiaty w metropolii Ruhry.

Najważniejsze dane

Zagłębie Ruhry jest położone w sercu Europy, która z powodzeniem zmienia się pod nową nazwą marki „Metropolia Ruhry” na nowoczesny ośrodek kultury, nauki i technologii. Metropolia Ruhra położona w landzie Północna Nadrenia-Westfalia, rozciąga od wschodu na zachód na przestrzeni 116 kilometrów, a od północy na Południe na przestrzeni 67 kilometrów. Region ten jest poprzecinany rzekami Emscher, Lippe i Ruhrą, od której wywodzi się jego nazwa. W metropolii Ruhry koncentrują się duże miasta i cztery powiaty z łącznie z 53 gminami, które połączyły się w Zrzeszenie Regionalne Ruhry.

Krótka historia regionu

Węgiel kamienny był najważniejszym surowcem dla rozwoju Zagłębia Ruhry. Industrializacja rozpoczęła się w 19-tym wieku, a kopalnie i huty stali przyciągnęły robotników z całego świata. Obecnie w metropolii Ruhry mieszka ponad 600.000 ludzi pochodzenia zagranicznego, których korzenie leżą w prawie 200 krajach. Od lat 60-tych kopalnie i huty stali utraciły w miarę upływu czasu opłacalność i zostały zamknięte. Przemysł węglowy, który wywierał ogromny wpływ, ustąpił i rozpoczęła się przemiana strukturalna.

Ośrodek wiedzy

Sygnał do przemiany na przyszłościowy ośrodek dał zagłębiu Ruhry Uniwersytet w Bochum, który został założony w 1963 r. jako pierwsza uczelnia w regionie. W międzyczasie metropolia Ruhry, posiadająca ponad 20 szkół wyższych, rozwinęła się tworząc jedną z najbardziej skoncentrowanych obszarów badawczych w Europie. Jednocześnie dokonała się przemiana na ośrodek wiedzy, technologii i usług. W tym regionie pracuje około 2,2 milionów ludzi, którzy wytwarzają 5,6 procent produktu krajowego brutto.

Metropolia jako stolica kultury

Zgodnie z mottem „Przemiana dzięki kulturze – kultura dzięki przemianie“ miasto Essen zostało wybrane stolicą kultury 2010 r. jako przedstawiciel metropolii Ruhry. Miało to miejsce, gdyż Zagłębie Ruhry z setkami muzeów, teatrów, stal koncertowych, festiwali i pomników przemysłu jest także aglomeracją kultury. Te warunki oraz specjalne akcje roku miasta kultury przyciągnęły do niego prawie 10 milionów odwiedzających.