Ruhr Metropolü’ne genel bakış

Ruhr Bölgesi Avrupa'daki beş en büyük yoğun nüfuslu bölge arasındadır ve yaklaşık 5,2 milyon insanın yurdudur. Bölge on yıllar süresince kömür ve çelik sanayi bölgesinden hizmet ve kültür odaklı bir metropole dönüşmüştür.

Ruhr Metropolü’nde şehirler ve ilçeler

Harita: Ruhr Metropolü’nde şehirler ve ilçeler.
Harita: Ruhr Metropolü’nde şehirler ve ilçeler.

En önemli veriler

Yeni markası "Ruhr Metropolü" altında yüksek yaşam kalitesine sahip modern bir kültür, bilim ve teknoloji şehrine dönüşen Ruhr Bölgesi, Avrupa'nın tam kalbinde bulunmaktadır. Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki Ruhr Metropolü, doğudan batıya 116 kilometre ve kuzeyden güneye 67 kilometre boyunca uzanmaktadır. Bölgenin içinden Emscher, Lippe ve adını aldığı Ruhr nehirleri geçmektedir. Ruhr Metropolü’nde bulunan on bir büyük şehir ve dört ilçe, yani toplamda 53 belediye, Bölgesel Ruhr Birliği’nde bir araya gelmiştir.

Bölgenin kısa bir tarihi

Ruhr Bölgesi’nin gelişiminde taş kömürü en önemli hammadde olmuştur. Sanayileşme 19. yüzyılda başlamış, maden ocakları ile çelikhaneler tüm dünyadan işçileri kendine çekmiştir. Günümüzde, kökleri neredeyse 200 ülkede bulunan yaklaşık 600.000 yabancı uyruklu insan Ruhr Metropolü’nde yaşamaktadır. 60’lı yıllardan itibaren kömür ve çelik işletmelerinin kâr oranları giderek düşmüş ve faaliyetleri durdurulmuştur. Bölgeyi şekillendiren madencilik sanayi ortadan kaybolunca, yapısal değişim başladı.

Bilginin yeri

Geleceğin bölgesi olma yolunda başlangıcı, 1963 yılında bölgede ilk yüksek okul olarak kurulan Bochum Ruhr Üniversitesi yaptı. İlerleyen zamanla birlikte Ruhr Metropolü 20'den fazla yüksek okul ile kendini Avrupa'daki en yoğun eğitim ve araştırma coğrafyası olarak geliştirdi. Aynı zamanda bilgi, teknoloji ve hizmet merkezi olma yolundaki değişim de gerçekleşti. Bölgede yaklaşık 2,2 milyon insan istihdam ediliyor ve Alman gayri safi milli hasılanın yüzde 5,6'sını sağlıyor.

Kültür başkenti olarak metropol

"Kültür ile Değişim - Değişim ile Kültür" sloganıyla Essen Ruhr Metropolü’nü temsilen 2010 Kültür Başkenti olarak seçildi. Çünkü yüzlerce müze, tiyatro, konser alanı, festival ve sanayi anıtı ile Ruhr Bölgesi aynı zamanda kültürel açıdan yoğun nüfuslu bir bölgedir. Bu koşullar ve kültür başkenti yılının özel etkinlikleri, yaklaşık on milyon ziyaretçiyi kültür başkentine çekmeyi başardı.